Pelisäännöt

Lakon pelisäännöt

Pelisääntöjen tarkoituksena on luoda yhtenäisiä käytäntöjä Lakon toimintaan ja varmistaa yhdenvertainen kohtelu kaikille.

1 Harjoitusvuorot, joukkueet ja pelaaminen

Harjoitusvuorot
 • Jako kunto- ja treenivuorojen kesken johtokunnassa, tarvittaessa johtokunta tekee muutokset.
 • Kaikki vuorot kaikille avoimet.
 • Harjoitusvuoroilla voi käydä, vaikka ei pelaisi missään joukkueessa.
Joukkueiden muodostus
 • Päätösvalta valmentajilla + joukkueenjohtajilla.
 • Uusien pelaajien kohdalla päätökset tapauskohtaisesti.
 • Pelaajan oma halukkuus huomioidaan.
Pelaajien siirtyminen joukkueiden välillä kauden aikana
 • Toimitaan liiton sääntöjä noudattaen.
 • Päätösvalta valmentajilla, joukkueenjohtajilla ja kapteeneilla.
 • Siirtymisen ehdot: em. henkilöiden, pelaajan itsensä sekä ”uuden joukkueen” hyväksyntä.
 • Siirtyminen tarpeen vaatiessa eli esim. pelaajan esitysten ollessa sitä tasoa tai loukkaantumistapauksissa sijaisena tilapäisesti.
Joukkueesta erottaminen
 • Joukkueesta erottamisen perusteet: harjoitusten jatkuva laiminlyönti ilman syytä, huono käytös (vastustajan tahallinen loukkaaminen, riidanhaastaminen yleensä yms.) pelimatkoilla, yhteisissä tilaisuuksissa ja/tai harjoituksissa.
 • Päätösvalta joukkueenjohtajalla + valmentajalla. Kuultava myös joukkueen pelaajien ja erotettavan mielipide.

2 Talousasiat

Seurasiirrot
 • Kukin pelaaja maksaa itse mahdollisen oman seurasiirtomaksunsa.
Jäsen- ja kausimaksut
 • Kaikki seuran jäsenet maksavat jäsenmaksun. Salivuoroilla käyvät maksavat lisäksi kausimaksun, jolla katetaan salivuokrat. Johtokunta päättää vuosittain kausimaksuista, kun käytössä olevat salivuorot ovat selvinneet.
 • Maksujen seuranta rahastonhoitajalla, maksuaika 14 vrk. Rahastonhoitajan kanssa mahdollisuus sopia tarpeen mukaan poikkeavia maksujärjestelyitä.
 • Kesken kautta mukaan tuleville eri maksu. Mahdollisuus sopia, että harjoituskauden puolen välin jälkeen mukaan tulevat maksavat salivuoroista puolet. Seuran jäsenmaksu on kuitenkin aina maksettava.

3 Seuratoimintaan liittyvät asiat

Seuraan liittyminen
 • Kahden viikon tutustumisaika.
 • Jäsenmaksu samantien tämän jälkeen vahvistukseksi liittymisestä, salivuoromaksu sovittavissa erikseen.
Sitoutuminen Lakon toimintaan
 • Seuran jäsenenä velvollisuus osallistua johtokunnan nimeämiin toimintoihin, kuten  otteluiden  toimitsemiseen ja turnausjärjestelyihin.
 • Edustusjoukkueen pelaajilla ilmoitusvelvollisuus treeneistä ja peleistä poissaoloon.
Vuoden pelaaja ja lakolainen
 • Kiertopalkinnot.
 • Vuoden pelaaja kaikille lakolaisille avoin äänestys. Kriteerit vuoden pelaajan valinnassa: pelisuoritukset kauden aikana, treeneihin osallistuminen, ”lako-hengen” luominen.
 • Vuoden lakolainen johtokunnan valinta. Kriteerit vuoden lakolaisen valinnassa: osallistuminen ja aktiivisuus seuran muuhun kuin pelilliseen toimintaan. Uhratut työtunnit, tehtävien toteutuksen onnistuminen, ”lako-hengen” luominen.
 Seurasta eroaminen
 • Seurasta voi halutessaan erota yksinkertaisesti jättämällä jäsenmaksun maksamatta tai ilmoittamalla kirjallisesti (esim. email) johtokunnan jäsenelle eroamisestaan.
 • Mikäli jäsen toimii seuran tarkoitusperiä vastaan, hänet voidaan yhdistyksen sääntöjen mukaan myös erottaa seurasta vuosikokouksen päätöksellä.

 

Categorized: FAQ

Comments are closed.